Toimiva työyhteisö – kohti tavoitteita

Onko yrityksesi tavoitteena olla työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy ja loistaa ja voimaantuu? Haetteko lisää kasvua ja uudenlaista lähestymistä työhyvinvointiin ja asiakaskohtaamisiin?

Tavoitteisiin pääsemiseen  tarvitaan läsnäoloa ja asiakkaan viestinnän tulkitsemista, reagointikykyä ja rohkeutta. Valmennuksessa käsitellään itsensä johtamisen kautta myyntiä, asiakaspalvelua ja esimiestyötä, organisaation toiveiden mukaisesti.  

Valmennuksien ja koulutuksien tarkoituksena on kasvattaa henkilöstöstä tiimipelaajia, jotka saavuttavat yrityksen tavoitteet ja alkavat voimaan hyvin myös työn ulkopuolella. Tavoiteena on löytää tiimin ja yksilön identiteetti, vahvuudet, ymmärrys muita työntekijöitä kohtaan sekä oppia ymmärtämään omia reaktioita ja käytösmalleja.

Aika loistaa! Työn murroksessa itsensä johtamisella varmistat työyhteisön hyvinvoinnin.

Työyhteisötaidot rakentavat yrityksen sisäistä kulttuuria, joka vaikuttaa yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen palvelun laatuun. Selkeät yhteiset tavoitteet, toimintatavat ja roolit parantavat vuorovaikutusta sekä viestintää. 

Innostavia ja ajatuksia kirkastavia valmennuksia, tutustu!

Työyhteisötaidot ja hyvinvoiva tiimi – valmennus

Käytännönläheisten valmennusten tavoite on parantaa ja kehittää työyhteisön jäsenten välistä toimivuutta. Työyhteisötaidot rakentavat yrityksen sisäistä kulttuuria, mikä vaikuttaa asiakaskokemukseen ja yrityksen laatumielikuvaan. Avoimuus, oppiva ilmapiiri, yhteistyö ja verkostot sekä organisaation kulttuuri on tie menestyksekkääseen henkilöstökokemukseen.

Keskitymme tarkastelemaan työyhteisön synergiaa ja vuorovaikutusta, viestinnän parantamista, itsensä johtamista ja oman vastuun merkitystä tiimissä. Valmennus parantaa omaa asennetta oppia ymmärtämään muita. Lisäksi tarkastelemme sanattoman viestinnän ja sanallisen viestinnän tuomaa tunnelmaa, ja sitä miten sitä voidaan parantaa. Tavoitteena saada uusi suunta ja tavoitteet hyvinvointiin.

Valmennus soveltuu ongelmatilanteissa oleville tiimeille, muutosorganisaatioille sekä uutta suuntaa hakeville organisaatioille.

Kenelle: Johtoryhmä, esimiehet, henkilöstöhallinnon esimiehet, tiimit, työyhteisöt
Kesto:
6 tuntia tai sopimuksen mukaan
Ryhmäkoko: 5-20 hlö
Paikka: Yrityksen tilat tai sopimuksen mukaan

Valmentava esimies

Valmennuksen tavoitteena on oppia valmentava ote sekä ymmärtää miten omalla käytöksellä ja viestinnällä voi vaikuttaa tiimin tulokselliseen hyvinvointiin. Valmennus innostaa ajattelemaan ja pohtimaan merkityksellisiä asioita. Se avaa mielen esteitä ja antaa konkreettisia ratkaisumalleja muutokseen ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskitymme oman mielen, käytösmallien, viestinnän, alaistaitojen vahvuuksien tarkastelemiseen ja uuden suunnan löytymiseen. Uuden suunnan kehittäminen ja oman hyvinvoinnin aktivoiminen tuo esiin aidon oman voiman sekä vahvan motivaation johtaa tiimiä. Valmentava esimies oppii vuorovaikuttamaan ja viestimään tavalla, mikä on hänelle tyypillisintä ja aidointa. Lisäksi valmennuksessa käydään läpi eri persoonatyyppejä, jotka auttavat vahvistamaan oikeaa vuorovaikutusta ja tapaa viestiä tiiminä.

Valmennus soveltuu esimiehille, jotka ovat valmiita muutokseen ja haluavat johtaa tiimiä huippusuorituksiin kevyesti ja rohkeasti kannustaen.

Kenelle: Johtoryhmä, esimiehet, henkilöstöhallinnon esimiehet, tiimit, työyhteisöt
Kesto:
6 tuntia tai sopimuksen mukaan
Ryhmäkoko: 5-20 hlö
Paikka: Yrityksen tilat tai sopimuksen mukaan

Itsensä johtamisen työpaja – tunne itsesi!

Itsensä johtamisen työpajassa on tavoitteena löytää itsestä vahvuuksia ja kehittämiskohteita, ymmärtää miten oma mieli ja tunteet vaikuttavat jokapäiväisiin valintoihin ja käytösmalleihin. Mietimme miten sinä yksilönä pystyt vaikuttamaan omaan hyvinvointiin työpaikalla ja kotona.

Valmennuksen aikana keskitymme tarkastelemaan itseämme ja oman elämän johtamista, mietimme uudenlaista lähestymistä hyvinvointiin. Käymme läpi itsensä johtamisen kulmakiviä ja teemme hyvinvointisuunnitelmat.

Kenelle: Johtoryhmä, esimiehet, henkilöstöhallinnon esimiehet, tiimit, työyhteisöt
Kesto:
 4 tuntia tai sopimuksen mukaan
Ryhmäkoko: 5-20 hlö
Paikka: Yrityksen tilat tai sopimuksen mukaan

Itsensä johtamisen yksilö valmennus

Valmennuksen tavoitteena on löytää valmennettavan oma potentiaali ja vahvuudet, uusi suunta ja työkaluja itsensä johtamiseen. Valmennukset personoidaan yksilön tavoitteet huomioiden. Yksilöllisesti kuinka juuri sinä opit johtamaan itseäsi paremmin ja saamaan kestäviä tuloksia omassa elämässä ja työpaikalla. Valmennuksilla saadaan aikaan pitkäkantoista hyvinvointia.

Valmennettavilla voi olla monia haasteita, jonka vuoksi valmennus tarkastelee elämää laajalta näkökulmalta. Moni asia vaikuttaa moneen, joten turhien esteiden, ongelmien ja negatiivisuuden poistamisella saadaan näkyviä vaikutuksia monella elämän osa-alueella.

Valmennuksen teemoja

  • Työ – uusille urille
  • Itsensä johtaminen
  • Uuden ajan johtaja
  • Ajanhallinta, stressi ja kuormittavat tekijät

Kesto: 1 – 2 tuntia/krt ja valmennusta voidaan antaa myös puhelimitse
Kenelle: Kaikille valmennusta ja ohjausta tarvitseville
Paikka: Yrityksen tilat tai sopimuksen mukaan

Toimiva työyhteisö referenssejä