Yrityksen oma valmentaja -kehityksen apuna ja voimavarana

Jatkuva muutos ja työyhteisön paineet luovat henkilöstöön, esimiehiin sekä johtajiin sisäistä turvattomuutta. Turvattomuus johtaa pahimmillaan epävarmuuteen omasta olemassaolosta. Henkilöstö ei uskalla sanoa lähiesimiehille tai johtajille aidosti mielipiteitä tai ajatuksia, jolloin turvattomuus heijastuu tiimien vuorovaikutukseen sekä kokonaisuudessaan yrityksen sisäiseen- ja ulkoiseen palvelun laatuun. Johtajilla ei ole välttämättä työkaluja, aikaa tai osaamista auttaa. Ongelmat tulevat myös ulkoapäin, jolloin henkilön itsensä johtamisen taitoja pitää kehittää sekä auttaa näkemään ne ongelmat, jotka estävät kasvun. Epävarmuus luo ilmapiiriin, jossa ei uskalleta epäonnistua tai menestyä.

Valmennan ratkaisukeskeisesti ihmisiä kehittymään itsensä johtamisessa. Isossa kuvassa autan prosessien muokkaamisessa ja tehostamisessa. Johdatan yrityksen kasvuun.

Yrityksen oma valmentaja tukee henkilöstöä, yrityksen kasvua ja muutosta. Valmentaja soveltuu yrityksille, organisaatioille ja järjestöille, jotka haluavat kehittyä, ovat muutoksen edessä tai haluavat panostaa tulevaisuuteen sekä parantaa henkilöstökokemusta. Yrityksen henkilöstö on voimavara, jonka hyvinvointi on menestyksen edellytys. 

Henkilökohtaiset keskustelut, valmennukset sekä ulkopuolinen luotettava näkemys takaavat aidon ymmärryksen ja ohjauksen. Valmentaja huomioi henkilöstön, tilat ja henkilöstöön vaikuttavat prosessit. Tavoitteena on rakentaa yrityksen omat kestävät prosessit ja toimintatavat henkilöstön johtamiseen.

Valmentaja teitä varten:
 • Tukee kasvua ja menestystä
  Kehittää kanssanne henkilöstön johtamiskulttuuria ja työnantajamielikuvaa.
 • Uusia tavoitteita ja mahdollisuuksia
  Luottamukselliset ja rakentavat keskustelut luovat uusia uusia näkökulmia työhön, urakehitykseen ja arjen haasteisiin
  .
 • Parantaa itsensä johtamisen taitoja
  Minuuden ja omien vahvuuksien löytäminen auttavat ymmärtämään oikean viestinnän vuorovaikutustilanteissa.
 • Ulkopuolinen näkemys
  Valmentajan puolueeton näkemys luotsaa aitoon kaikkia tukeviin selkeisiin prosesseihin ja muutostilanteiden uusiin ratkaisumalleihin.
 • Parantaa työilmapiiriä
  Oikeat käytänteet ja viestintä vuorovaikutustilanteissa luovat aidon ja paremman työilmapiirin. Luottamus syntyy aidosti, jolloin yrityksen isommat ja pienemmät haasteet pystytään ratkaisemaan paremmin. Auttaa ristiriitatilanteissa helpottaen esimiesten ja henkilöstön työskentelyä.   
 • Lisää energiaa
  Yrityksen oma sisäinen coach tuntee yrityksen tavat ja henkilöstön sekä ne “puhumattomat säännöt”.
 • Kustannussäästöt
  Henkilöstön työn mielekkyys lisääntyy, sairaspoissaolot vähenevät ja fokus tekemiseen paranee.
Valmentaja paneutuu yrityksessäsi:
 • Rekrytointiin
 • Sisäisiin prosesseihin
 • Henkilöstön kouluttamiseen
 • Talent management
 • Työhyvinvointi
 • Yrityksen fyysisiin tiloihin
Suunnitellaan yhdessä kokonaisuus, joka vie yrityksesi henkilöstökokemuksen uudelle tasolle!

Loistava In House Coach