Arvot / Visio / Missio

ARVOT
Sinulla on oikeus kehittyä omaan suuntaan.
Sinulla on vapaus pysyä uskollisena itsellesi.
Sinä olet arvokas!
VISIO

Loista on aktiivinen työhyvinvoinnin edistäjä ja toimii osana kehittyviä verkostoja, joissa syntyy uusia innovaatioita yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin.

MISSIO

Itsensä johtaminen ja oma voima tukevat ympäristömme hyvinvointia.